Коефіцієнт ліквідності підприємства

Ліквідність показує наскільки підприємствоздатне своєчасно здійснювати переведення активів в грошові кошти. Іншими словами ліквідність є швидкістю продажу майна підприємства за ринковою вартістю або здатність товару перетворюватися в гроші.

Активи бувають на високоліквідними (короткостроковівкладення фінансових коштів і грошові кошти), швидко реалізованими (термінова дебіторська заборгованість), повільно реалізованими (дебіторська заборгованість, що перевищує 12 місяців та інші оборотні кошти), а також важкореалізованими (необоротні). Категорія активів визначається в залежності від того фактора, який показує наскільки швидко і легко за майно можна отримати його повну вартість.

Визначення ліквідності підприємства передбачаєвикористання такого поняття як коефіцієнт ліквідності. При розрахунку використовується цілий ряд таких коефіцієнтів. коефіцієнти ліквідності показують, наскільки швидко підприємство здатне реалізувати певну частину майна, з метою погашення короткострокової заборгованості.

Коефіцієнт ліквідності (поточної) може бутирозрахований як співвідношення поточних оборотних активів до поточних зобов'язань. Під поточними оборотними активами слід розуміти суму оборотних активів, якщо відняти від неї довгострокову дебіторську заборгованість, тобто така, платежі по якій стануть нагальною потребою не раніше, ніж через 1 рік. Даний коефіцієнт ліквідності показує здатність підприємства погасити власні короткострокові зобов'язання, якщо будуть реалізовані оборотні активи. Коефіцієнт поточної ліквідності повинен дорівнювати або перевищувати нормативне значення 2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначаєвідношення високоліквідних активів до короткострокових зобов'язань, взятих на себе підприємством. В цьому випадку високоліквідні активи слід розуміти як грошові кошти, що знаходяться в касі підприємства, а також на рахунку в банку або короткострокові вкладення фінансових коштів. Сюди ж входить термінова дебіторська заборгованість. Даний коефіцієнт повинен бути рівним або перевищувати нормативне значення 1. Цей коефіцієнт ліквідності дає зрозуміти можливості підприємства в аспекті розрахунку за короткостроковими боргами в разі виникнення труднощів при реалізації готової продукції. Розрахунок коефіцієнтів ліквідності - першорядне завдання для розуміння ситуації на підприємстві.

Ще одним коефіцієнтом ліквідності єабсолютний коефіцієнт. Він розраховується як відношення грошових коштів до короткострокових фінансових вкладень і до короткострокових пасивів. Нормативом для цього коефіцієнта є показник 0,2. коефіцієнт Він свідчить про можливості підприємства в аспекті розрахунку за поточними зобов'язаннями, без застосування продажу продукції і стягнення дебіторської заборгованості. Перераховані вище коефіцієнти дають можливість висновок про те, наскільки ліквідне підприємство. У тому випадку, якщо коефіцієнти характеризуються показниками, набагато нижчими, ніж нормативні, це говорить про те, що підприємство не здатне вчасно розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями, а це означає, що воно характеризується великим фінансовим ризиком для кредиторів. Якщо ж значення коефіцієнтів значно перевищують нормативні показники - на підприємства нераціонально розподіляється капітал.

Таким чином, кожен коефіцієнт ліквідностіповинен бути розрахований відповідним чином і відповідати нормативним показникам - в цьому випадку підприємство працює збалансовано, здатне погашати свої зобов'язання перед кредиторами і банкрутство йому не загрожує. В іншому випадку необхідно вживати термінових заходів щодо стабілізації ситуації.

сподобалося:
0
Фінансові коефіцієнти - запорука успішного
Коефіцієнт поточної ліквідності: показує
Платоспроможність підприємства:
Яким чином коефіцієнт абсолютної
Економічні Показники діяльності
Найбільш ліквідні активи підприємства
Коефіцієнт проміжної ліквідності і
Аналіз платоспроможності - важлива процедура
Показники ліквідності організації
Кращі пости
up