Посадова інструкція головного бухгалтера

Для забезпечення організації бухгалтерії, контролюнад ефективним використанням ресурсів, збереження наявної власності, структура підприємства передбачає наявність бухгалтерського відділу. При цьому керівну посаду в ньому займає головний бухгалтер.

Посадова інструкція головного бухгалтера передбачає:

 1. Раціональне забезпечення системи обороту документації.
 2. Повний облік вхідних грошових коштів з відображенням інформації про них в обліковій документації.
 3. Правильне і своєчасне нарахування (перерахування) необхідних платежів до бюджету державних фондів.
 4. Участь в оформленні документів, що вказують на недостачі в грошових коштах або при їх розкраданні.
 5. Перевірку ведення бухгалтерського обліку в структурних або виробничих відділах організації з подальшим аналізом їх бухгалтерської діяльності.
 6. Забезпечення належного стану, оформлення і передачі бухгалтерської документації в архів.
 7. Систематизований контроль за нарахуванням заробітної плати, встановленням окладів у відповідність до займаних посад при строгому дотриманні фінансової та штатної дисципліни.
 8. Контроль над якістю проведення робіт з інвентаризації на підприємстві.
 9. Своєчасне стягнення дебіторської заборгованості і погашення заборгованостей по можливим кредитах.
 10. Відстеження і списання недостач, заборгованостей і інших бухгалтерських втрат.
 11. Облік законності операцій, пов'язаних з розрахунками і кредитами.
 12. Попередження нестач і незаконногосамовільного витрачання грошових коштів та інших наявних цінностей організації шляхом проведення спеціальних профілактичних заходів. Про виявлення незаконної дії головний бухгалтер зобов'язаний негайно доповісти керівництву.

Посадова інструкція головного бухгалтеранаділяє співробітника певними повноваженнями. Так, певний вид документів не може бути прийнятий до виконання без його підпису. Підписання інших видів документів може здійснюватися посадовими особами у відповідність до встановлених повноваженнями. Однак списки уповноважених осіб повинні бути узгоджені з головним бухгалтером.

Посадова інструкція головного бухгалтера визначає його право на проведення певних заходів, таких як:

 1. Встановлення службових обов'язків співробітників в його підпорядкуванні.
 2. Узгодження призначень, знятого з посади або перестановку співробітників, несучих матеріальну відповідальність.
 3. Розгляд та візування договорів і угод, наказів і розпоряджень, що визначають фінансову або господарську діяльність організації.
 4. Контроль над нормами витрати наявної сировини, матеріалів з можливістю при необхідності зажадати їх перегляду.
 5. Підготовка пропозицій про зниження або позбавлення премії керівників служб, підрозділів, бригад, відділів та ін., У випадках невиконання ними встановлених вимог по оформленню первинних документів.

Посадова інструкція головного бухгалтеравизначає випадки, при яких він несе відповідальність. Порушення, пов'язані безпосередньо з діями головного бухгалтера, передбачає його особисту відповідальність без залучення керівника.

Звільнення з посади, так само як і призначенняна неї, здійснюється наказом керівництва (директора) організації. Посадові обов'язки головного бухгалтера припускають донесення достовірної інформації до керівництва з питань, що стосуються обігу грошових коштів та інших наявних цінностей. При виявленні окремих порушень, відповідальність працівника визначається слідчими органами. Посадова інструкція бухгалтера по заробітній платі повинна дотримуватися їм в повній мірі.

сподобалося:
0
Посадова інструкція механіка. Посадова
Права і обов'язки головного бухгалтера
Посадова інструкція водія. опис
Головний енергетик: вимоги, знання і
посадова інструкція менеджера з персоналу
Посадова інструкція інженера з охорони
Посадова інструкція бухгалтера: основні
Посадова інструкція офіс менеджера і
Кваліфікаційні вимоги ведучого
Кращі пости
up